KATHA DATES 2016

 1.      SRI MAD BHAGWAT KATHA                               12JAN TO 18 JAN                                  NABHA(PB.)
 2.      SRI MAD BHAGWAT KATHA                              27 JAN TO 3 feb                                      KHARAR
 3.      SRI MAD BHAGWAT KATHA                              4 FEB TO 11 FEB                                    KALKA JI (HR)
 4.      SRI MAD BHAGWAT KATHA                               01 MARCH TO 7 MARCH                               MUJAPHAT( HARYANA)
 5.      SRI MAD BHAGWAT LEELA                                  27 FEB TO 28 FEB SANGHORE (HARYANA)
 6.      SRI MAD BHAGWAT KATHA                              26 MARCH TO 02 APRIL                     YAMUNANAGAR CAMP(HR)
 7.      SRI MAD BHAGWAT KATHA                              5 may to 12 may                   JAHANGIRABAD(U.P)
 8.      SRI MAD BHAGWAT KATHA                              6 JUNE TO 12 JUNE                      RAJPURA TOWN(SATYA NARAYAN TEMPLE)
 9.  SRI GURU POORNIMA MAHOTSAV                   19 JULY                                                              BABAIN(SRI SEWAKUNJ ASHRAM)
 10. SRI RAM KATHA                                                                22 JULY TO 30 JULY                                   KHARAR
 11. SRI MAD BHAGWAT KATHA                                     2 SEPT TO 9 SEPT.                                              NABHA(PB.)

14.SRI MAD BHAGWAT KATHA                                    17 SEPTEMBER TO 23 SEPTEMBER       BABAIN(HR.)

 1. VIJAY DASHMI MAHOTSAV                                     11 OCTOBER                                                                  NABHA

 2. SHARAD POORNIMA MAHOTSAV                      15 TO 17 OCTOBER                            RADOR(HR.)

 3. VISIT TO SRI GAYTRI MAHA YAGYA                    4 TO 6 NOVEMBER                        HARIDWAR

 4. SRI MAD BHAGWAT KATHA                                      7 TO 14 NOVEMBER                        JAYRAMPUR

20.SRI MAD BHAGWAT KATHA                                      18 NOV. TO 26 NOV                                          ALIGARH(U.P)

 1. SRI MAD BHAGWAT KATHA                                      1 TO 7 DEC.                                                                     RAJPURA

 2. SRI MAD BHAGWAT KATHA                                      18 TO 25 DEC.                                                                JAHANGIRABAAD

 3. SRI MAD BHAGWAT KATHA                                       26 DECEMBER TO 1 JAN.2017                     JAGADHARI

MOB:-8699404799,9914481123